Zajęcia z mediawistyki

AKTUALNOŚCI » Zajęcia z mediawistyki

W czwartek, 6 grudnia dla klas humanistycznych (2c i 3c) odbył się wykład z mediawistyki prowadzony przez prof. dr hab. Jerzego Sperkę – dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.
Wydarzenie było związane z odnowieniem na następne trzy lata umowy, w ramach której Instytut będzie sprawował patronat naukowy nad naszymi klasami humanistycznymi. Wykład poświęcony był panowaniu w Polsce dynastii Andegawenów i początku panowania dynastii Jagiellonów. Zaplanowano również następne etapy współpracy.

Facebook