Zajęcia z geografii w ogródku meteorologicznym

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2017/2018 » Zajęcia z geografii w ogródku meteorologicznym

W poniedziałek 23 października 2017 r. klasa 2F o profilu ekonomicznym wzięła udział w zajęciach z geografii na poziomie rozszerzonym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Raciborzu.

Zajęcia obejmowały wykład dr Leszka Ośródki – kierownika Zakładu Modelowania Zanieczyszczeń IMiGW oddziału w Krakowie oraz zajęcia w ogródku meteorologicznym, gdzie szczegółowo omówione zostały przez pracownika naukowego stacji zasady prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy wykorzystania przyrządów meteorologicznych.

Dzięki możliwości zapoznania się na miejscu z pracą synoptyka/meteorologa, zajęcia miały również charakter edukacyjny z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Organizatorem i opiekunem wyjazdu w ramach współpracy z IMiGW w Raciborzu była mgr Agata Mazur - nauczyciel geografii I LO oraz mgr Barbara Bartoszek - pedagog szkolny.

Facebook