Zajęcia patronackie z fizyki

AKTUALNOŚCI » Zajęcia patronackie z fizyki

W piątek, 29 marca, odbyły się się ostatnie z cyklu  pięciu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych uczniów klas 3a i 3e, w których fizyka jest realizowana w zakresie rozszerzonym. Zajęcia były prowadzone przez prof. dr hab. Janusza Gluzę w ramach patronatu Instytutu Fizyki UŚ.  Podczas warsztatów  można było poszerzyć wiadomości z fizyki, a także poćwiczyć wyższą matematykę na przykładzie zadań z fizyki.

Facebook