Wyznaczyliśmy e/m dla elektronu

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » 1 LOguj się i Ty! 2015/2016 » Ścieżki Einsteina »  Wyznaczyliśmy e/m dla elektronu

  24 listopada po raz kolejny byliśmy w Instytucie Fizyki w Katowicach. Uczniowie naszej szkoły - tym razem z klas 2a i 2 alfa, pod opieką wychowawców i nauczycielki fizyki Barbary Zajdel, mieli możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń w I Pracowni Fizycznej. Każda 3-4 osobowa grupa przeprowadziła dwa, wcześniej wybrane przez siebie doświadczenia. Zajęcia poprowadził dr Krzysztof Ćwikiel. Następnie młodzież zwiedziła m.in. Zakład Fizyki Ciała Stałego w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Facebook