Wystawy

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2017/2018 » Wystawy

Po styczniowej ekspozycji prezentowanej ku upamiętnieniu 90. rocznicy śmierci patrona- Antoniego Osuchowskiego autorki projektu - panie Agata Ogórek (polonistka) i Regina Tekla (bibliotekarz) znów podjęły kolejne tematy wystawowe.

Tym razem zaprezentowano twórczość i osobę Zbigniewa Herberta na okoliczność ogłoszenia roku 2018 przez Sejm RP Rokiem Herbertowskim. Wystawa prezentuje także mniej znany element jego twórczości - rysunki, zawiera również fragm. listów czy wspomnień autora.

Druga z instalacji to biografie absolwentów Gimnazyjum Polskiego rocznika 1917/18, który zdawał maturę w niepodległej już Polsce. Ta wystawa to rodzaj pokoleniowego dialogu w 100- lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niepospolite życiorysy poprzecinane wyjątkowymi zdarzeniami opowiadają historie niezwykłe niestety zapomnianych często osobistości z Osuchowskiego.

Kartki z kroniki szkolnej z tamtych lat czy katalog klasowy, a nawet odpisy świadectw to elementy tej ekspozycji. Redakcji tekstów w oparciu o archiwum szkolne podjęła się p. R. Tekla.

Obie wystawy wzbudziły zaciekawienie gimnazjalistów podczas niedawno organizowanego w naszej szkole dnia otwartego.

Facebook