Wykłady z geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2017/2018 » Wykłady z geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

7 grudnia grupa uczniów klasy 2f o profilu ekonomicznym brała udział w cyklicznych wykładach, pogłębiając swoją wiedzę z geografii na poziomie rozszerzonym, w budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

W tym semestrze uczniowie uczestniczyli w wykładach przeprowadzonych przez dr Andrzeja Boczarowskiego, które dotyczyły teorii tektoniki płyt litosfery oraz zagadnień związanych z grawitacją a rozmiarami organizmów.

Oprócz tego uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi, które zgromadziło zbiory geologiczne minerałów, skał i skamieniałości ze wszystkich okresów geologicznych opowiadających o dynamizmie skorupy ziemskiej.

Opiekunem grupy była Agata Mazur - nauczyciel geografii I LO.

Facebook