Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

PATRONATY » Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw.dr hab. Wiesław Banyś podpisał z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie list intencyjny w sprawie współpracy opartej na idei patronatu ze strony Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nad prowadzonym w szkole rozszerzeniem ekonomicznym z geografią uczoną w zakresie rozszerzonym.
Podpisanie listu poprzedzone było spotkaniem dyrektora szkoły z Dziekanem WNoZ dr hab. Adamem Idziakiem, gdzie omówiono oczekiwania uczelni i szkoły oraz sformułowano wytyczne do współpracy.
Ideą patronatu jest stworzenie uczniom stałego kontaktu z pracownikami wyższej uczelni poprzez serie wykładów realizowanych w szkole i siedzibie uczelni oraz udział szkoły w inicjowanych przez WNoZ programach popularyzujących wiedzę. Dla uczelni jest to z kolei możliwość dotarcia do młodych, zdolnych ludzi i przedstawienie im oferty uczelni. Wydział Nauk o ziemi szczyci się tym, że prowadzone przez niego kierunki studiów są bardzo atrakcyjne a absolwenci bez kłopotów znajdują ciekawą pracę.

 

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Facebook