Wiadomości ogólne

WYMIANA » Wiadomości ogólne

Wymiana młodzieży między I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie a Grimmelshausen Gymnasium w Gelnhausen (GGG) - Niemcy

Wymiana młodzieży między w/w szkołami została zainicjowana przed 20 laty przez Andreasa Wojciaka, mieszkańca Gelnhausen, który wcześniej studiował w Cieszynie na filii Uniwersytetu Śląskiego. Andreas Wojciak studiował kiedyś w Cieszynie, do tego miejsca pozostał mu bardzo silny sentyment. Pewnego razu podczas kolejnej jego wizyty zaproponował mi zaaranżowanie wymiany uczniów, po stronie polskiej. Rok 1992 był czasem kiedy młodzież nie mogła tak swobodnie wyjeżdżać, było wiele barier do pokonania. A jednak udało się i tak to się zaczęło... - wspomina Ludwik Rosner - Pierwsza grupa, która wyruszyła do Gelnhausen nie należała do licznych. Wyruszyliśmy łącznie w osiem osób.(cyt. zwww.ox.pl). Po stronie niemieckiej inicjatywę podjął Roland Krischke, który urodził się w czasie wojny niedaleko Ostrawy i wymiana z Cieszynem była okazją do poznania rodzinnych stron.

W trakcie 20 lat w wymianie uczestniczyło setki uczniów z obu stron i angażowało się wielu nauczycieli. Kierownikami wymiany byli Roland Krischke i Ludwik Rosner (do wymiany 2012 roku). Wśród polskich nauczycieli szczególnie mocno zaangażowały się w tą inicjatywę byłe nauczycielki, śp. Aniela Cienciała i Joanna Wilczek. Obecnie wymianę prowadzą: ze strony niemieckiej Norbert Bechtold – kierownik i Lars Burker, oraz emerytowani nauczyciele Roland Krischke i Wolfgang Schmidt a z polskiej: Ilona Zawora-Kowalska (kierownik od 2013), Marzena Kajstura i Anna Broda – germanistki oraz Ludwik Rosner – emeryt. Nie do przecenienia jest poparcie i osobiste zaangażowanie dyrektorów z obu stron. Warto w tym momencie podkreślić, że momentem przełomowym było zaproszenie przez dyrektora LO Osuchowskiego Mateusza Czuprynę ówczesnego dyrektora GGG Heinricha Kaucka na obchody stulecia LO Osuchowskiego w 1995 roku. Był to jeszcze czas, kiedy Polska była odkrywana przez Niemców i wyjazdy tutaj budziły sporo obaw i emocji. Ta wizyta przełamała lody a sam dyr. Kauck kilkakrotnie odwiedzał Cieszyn i naszą szkołę. W 2010 roku w podobnej sytuacji 100 lecia Grimmelshausen Gymnasium na zaproszenie dyr. Fridricha Bella został zaproszony dyr. Osuchowskiego Janusz Łukomski-Prajzner wraz z Ludwikiem Rosner i Iloną Zaworą-Kowalską, a dyr. Łukomski na oficjalnej uroczystości wygłosił przemówienie w imieniu wszystkich szkół współpracujących z GGG (jest ich w sumie 5: z Polski, Szkocji, Szwecji, Rosji i Francji).

Celem wymiany jest przede wszystkim wzajemne poznanie, zrozumienie różnic i przełamywanie stereotypów, które narosły między narodami polskim i niemieckim.”Od 20 lat miedzy szkołami odbywa się ta wyjątkowa współpraca i nawiązują się trwałe przyjaźnie. Młodzież poznaje zwyczaje swoich kolegów, język, kulturę...  - Szczegół tkwi chyba właśnie w tej przyjaźni, to ona jest najważniejsza. Myślę, że ważniejsza nawet jest nawiązująca się między ludźmi, niż między państwami – przyznaje Ludwik Rosner – Po wymianie pozostaje kontakt telefoniczny, mailowy, listowny... Uczniowie odwiedzają się, przyjeżdżają do siebie całymi rodzinami.  I to właśnie jest niezwykle sympatyczne. Wyjazdy, co by o nich nie mówić są też inspiracją do... intensywniejszej nauki języka niemieckiego.” (cyt. za www.ox.pl)

Od początku został opracowany rytm wymiany, który polega na tym, że jednego roku kalendarzowego grupa niemiecka odwiedza Polską, a w następnym polska grupa jedzie do Niemiec. Grupy są zwykle kilkunastoosobowe. Młodzież mieszka u rodzin gospodarzy. W trakcie programu jest zwiedzanie miast i miejsc pamięci, poznawanie Cieszyna i regionu, imprezy integracyjne i zabawy. Co roku modyfikujemy program i obok stałych punktów wprowadzamy nowe. W trakcie wymiany młodzieży, która trwała od 3 do 11 października 2012, uczniowie zwiedzili Cieszyn i Kraków oraz Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu zwiedzili tamtejsza placówkę naukową, która m.in. zajmuje się konstrukcją sztucznych komór serca, zastawek a także robotów medycznych. Zwiedzili także zabytkową kopalnię węgla kamiennego „Guido” w Zabrzu. W Cieszynie brali udział w warsztatach drukarskich w Muzeum Drukarstwa i warsztatach renowacji książek w Książnicy Cieszyńskiej. Wspólna zabawa odbyła się przy grillu zorganizowanym w campingu „Olza” w Cieszynie. Ważnymi punktami programu były spotkania z burmistrzem Miasta Cieszyna Mieczysławem Szczurkiem (dn. 04.10.2012) i Starostą Cieszyńskim Jerzym Nogowczykiem (dn. 11.10.2012). W obu przypadkach była to okazja do podsumowania 20 lat współpracy i uhonorowania pana Rolanda Krischke za zainicjowanie i podtrzymywanie przez 20 lat wymiany między wspomnianymi szkołami a w ten sposób promowanie Cieszyna i regionu w Niemczech i za wkład w pojednanie i wzajemne poznanie Polaków i Niemców. Od pana Burmistrza otrzymał piękną statuetkę wraz z listem, a od pana Starosty odebrał List Gratulacyjny, dowód uznania i podziękowań za lata współpracy. 

Wymiana wspierana jest finansowo i merytorycznie przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży w Warszawie.

Opracował Ludwik Rosner

Facebook