Warsztaty patronackie z fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

AKTUALNOŚCI » Warsztaty patronackie z fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

9 listopada rozpoczął się cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych uczniów klas 3a i 3e, w których fizyka jest realizowana w zakresie rozszerzonym. Podczas pięciu dwugodzinnych warsztatów uczniowie zgłębią szczególną teorię względności. Tematem zajęć będą pojęcia czasu i przestrzeni, dylatacja czasu, paradoks bliźniąt, ograniczenie prędkości. Zajęcia z zakresu fizyki relatywistycznej prowadzi prof. dr hab. Janusz Gluza. Profesor jest absolwentem naszej szkoły, obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ.

 

Facebook