Warsztaty patronackie z fizyki

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2017/2018 » Warsztaty patronackie z fizyki

15 lutego prof. dr hab. Janusz Gluza poprowadził dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych uczniów klasy 3a o profilu akademickim. Tematem zajęć była fizyka relatywistyczna. Podczas warsztatów uczniowie zgłębiali szczególną teorię względności i to jak zmieniła sposób pojmowania czasu, przestrzeni i ruchu. Dylatacja czasu, paradoks bliźniąt, ograniczenie prędkości to zagadnienia, które z pewnością potrafią teraz wyjaśnić :)

W ramach patronatu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego nad klasami o profilu akademickim 4 grudnia także gościliśmy w naszej szkole prof. dr hab. Janusza Gluzę. Profesor jest absolwentem naszej szkoły, obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ. Zajmuje się obliczeniami pętlowymi, fenomenologią niestandardowych modeli oddziaływań cząstek elementarnych, fizyką neutrin. Profesor wygłosił wówczas wykład w klasie trzeciej o profilu akademickim na temat fizyki w makro i mikro świecie. Wykład nawiązywał do historii fizyki jak i najnowszych współczesnych badań  prowadzonych w ośrodku CERN.

Nasza szkoła od lat współpracuje również z Politechniką Śląską w Gliwicach. Niedawno gościliśmy także innego absolwenta naszej szkoły prof. dr hab. inż. Dariusza Kanię z Instytutu Elektroniki - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który dla uczniów klasy 3a o profilu akademickim wygłosił wykład poświęcony stabilografii tzn. metodzie obserwacji rzutu środka ciężkości na płaszczyznę podstawy. Metoda ta jest wykorzystywana w procesie rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Profesor również  opowiedział uczniom o Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i nawiązał do swoich wspomnień związanych z liceum Osuchowskiego.

 

Facebook