SZKOŁA BEZ „KORKÓW”

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » SZKOŁA BEZ „KORKÓW”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, od początku roku szkolnego 2015/2016 realizujemy nasz wewnętrzny projekt „Szkoła bez korków”.

Na czym to polega?

Chcemy, żeby wszyscy uczniowie napotykający na trudności z opanowaniem materiału uzyskali pomoc na terenie szkoły. Dla uczniów tych organizowane będą dodatkowe zajęcia uzupełniające.

Komu chcemy pomóc?

W pierwszej kolejności pomocą chcemy objąć uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi lub osiągających z danego przedmiotu wyniki zdecydowanie niższe niż z innych przedmiotów – jest to przesłanka dla wychowawcy i nauczyciela, aby zorganizować takie zajęcia dla ucznia.
Również rodzice i sami uczniowie mogą zwrócić się z prośbą o zorganizowanie takich zajęć do wychowawcy lub bezpośrednio do nauczyciela.

Komu nie pomagamy?

Zajęcia te nie są organizowane dla uczniów, których kłopoty z nauką wynikają z notorycznej nieusprawiedliwionej nieobecności. Poza tym staramy się objąć pomocą wszystkich potrzebujących.

Dlaczego warto?

Szkoła oferuje w tym wypadku darmową, kompetentną pomoc z uwzględnieniem konkretnych wymagań z danego przedmiotu. Osoby zagrożone ocenami niedostatecznymi mogą w trakcie zajęć uzupełniających zdobywać dodatkowe oceny z przedmiotu, co ułatwia im uzyskanie pozytywnej oceny klasyfikacyjnej. Nauczyciele widzą również zaangażowanie ucznia w rozwiązywanie problemów, co podnosi jego subiektywną ocenę.

Facebook