Stypendia Stowarzyszenia I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego

STOWARZYSZENIE » Stypendia Stowarzyszenia I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego

Uczennice Juliana Palmen z klasy 1a i Aleksandra Kozyra z klasy 3c zostały nagrodzone za bardzo dobre wyniki w nauce jednorazowym stypendium Stowarzyszenia I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego. Stowarzyszenie ufundowało stypendia z całkowitej kwoty uzyskanej podczas zbiórki publicznej zorganizowanej podczas Dnia Absolwenta w dniu 2 grudnia 2016.

Stypendia wręczył Zarząd Stowarzyszenia.

Facebook