Stypendia Stowarzyszenia

AKTUALNOŚCI » Stypendia Stowarzyszenia

Tradycja Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego stało się nagradzanie jednorazowym stypendium wyróżniających się uczniów. W lutym 2019r. Zarząd Stowarzyszenia wręczył trzy stypendia: za wyniki w nauce Magdzie Kocyan i Laurze Łośko oraz za wyniki w nauce i wyjątkowe osiągnięcia sportowe Antoniemu Olszarowi.

Facebook