Słowo daję!

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2017/2018 » Słowo daję!

Pod tym hasłem, w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz ogłoszonego w woj. śląskim Roku Reformacji, odbędzie się w czwartek, 5 października dla klas pierwszych, wydarzenie, w którym zapraszamy na: spotkanie autorskie z dr Jerzym Sojką (Marcin Luter – artysta, ambasador, a przede wszystkim sługa Słowa)oraz ks. Grzegorzem Olkiem (Słowo na warsztacie - czyli niewymiernie o religii, powodzeniu i regułach gry), a ponadto: wystawę pokonkursową „Literatura Henryka Sienkiewicza w oczach młodzieży” i tematyczną ofertę biblioteki szkolnej.

 

  Jerzy Sojka – doktor nauk teologicznych, pochodzi z Cieszyna, studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zainteresowania badawcze koncentruje na teologii luterańskiej Reformacji XVI wieku i jej współczesnej recepcji i interpretacji. Opublikował m. in.: Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, t. 1-2, Wisła 2014-2017; Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej "Księdze zgody", Warszawa 2016 oraz wraz z Łukaszem Barańskim: Reformacja, t. 1, Bielsko-Biała 2016.


  Grzegorz Olek - duchowny ewangelicki, absolwent i doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, absolwent Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu, studiował w latach 2012-2015 na Uniwersytecie Eberharda-Karla w Tybindze, na wydziale Teologicznym. Obecnie pracuje jako wikariusz w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, z siedzibą w Dzięgielowie. Jest również redaktorem portalu o Biblii Orygenes.pl oraz superwizorem w procesie certyfikacji. Rodzinnie jest mężem i ojcem.

Facebook