SAMORZĄD

Przewodnicząca: Anna Babicka (2Beta)

Zastępca: Maria Bąk (2Beta) i Agnieszka Balas (2Beta)

Sekretarz: Jan Wójtowicz (2a)

Skarbnik Jolanta Hanus (2beta)

Członkowie: Karolina Podżorska (2f)

 

Działania SU w I semestrze roku szkolnego 2016/2017:

Nasze akcje charytatywne:

 

Facebook