Rok szkolny 2017/2018

PEDAGOG SZKOLNY » Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/18 realizujemy:

Z zakresu profilaktyki uzależnień program edukacyjny „ARS czyli jak dbać o miłość” –klasa Ib .

Z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych program edukacyjny „Znamię! Znam je?” – dla wszystkich klas I.

Z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok” – dla klas I.

Z zakresu profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby program edukacyjny „Podstępne WZW” – dla wszystkich klas II

 

Ponadto:

Z zakresu profilaktyki depresji w grudniu odbyły „Gdy życie traci smak” prowadzone przez psychologów z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie –klasa II a oraz II β.

W klasach i odbyły się lekcje nt. efektywnych metody uczenia się z wykorzystaniem mocnych stron.

W klasach III organizowane są zajęcia nt. radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Z zakresu profilaktyki uzależnień we wrześniu odbyły się zajęcia nt. negatywnych skutków środków odurzających w tym dopalaczy sfinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie – uczestniczyły wybrane klasy I. Ponadto, uczniowie uczestniczą w lekcjach wychowawczych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Z zakresu profilaktyki wypadków i wykroczeń drogowych – w listopadzie odbyła się prelekcja aspiranta Tomasza Pszczółki nt. bezpieczeństwa na drogach – uczestniczyły w niej wybrane klasy I.

Działania z zakresu poradnictwa zawodowego:

  • Na terenie szkoły uczniowie uczestniczą w lekcjach wychowawczych oraz indywidualne konsultacjach z pedagogiem szkolnym.
  • W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w październiku 2018 odbyły się warsztaty nt. kształtowania kompetencji przeprowadzone na terenie szkoły przez doradców zawodowych z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie (klasa IIc).

W listopadzie klasa II c uczestniczyła w tyflokonferencji „Zobaczyć niewidzialne” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji.

Facebook