LINGWISTYCZNA

 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia i język polski - poszerzony

Tygodniowa liczba godzin

Przedmioty

Klasa I

Klasa II

Klasa III

liczba godzin

J. angielski 3 7 6 16
Historia 2 4 4 10
j. polski- poszerzony 5 4 4 13

 

Przedmioty uzupełniające:

język włoski w kulturze - 210 godzin w całym cyklu (od klasy 1)

literatura w kulturze - 120 godzin w całym cyklu (klasy 2 i 3)

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski i historia

Dodatkowe atuty: 

 • tygodniowe warsztaty językowe połączone ze zwiedzaniem Londynu,
 • wymiana polsko-niemiecka (doświadczenie 25. lat),
 • dni kultury i języka - projekty autorskie,
 • indywidualne projekty językowe,
 • współpraca z wydziałem Filologii Germańskiej UŚ - Katowice,
 • udział w Europejskim Programie Edukacyjnym Nauka bez granic,
 • warsztaty dziennikarskie i telewizyjne,
 • współpraca z ośrodkami kultury, 
 • realizacja koncertów,
 • teatr, kino, opera - lekcje wyjazdowe (Zabrze, Bytom, Kraków i NOSPR w    Katowicach),
 • lekcje biblioteczne - Biblioteka Śląska w Katowicach,
 • kultura regionu - projekt transgraniczny, 
 • kpk - kultura pod kontrolą (projekt autorski)
 • wernisaże,
 • konkursy literackie, olimpiady,
 • wycieczki dydaktyczne,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań po lekcjach - szkolny teatr

 

Wybierając ten profil możesz w przyszłości studiować m. in. na kierunkach takich jak:

filologie nowożytne (np. j. angielski, j. włoski), historia sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia, administracja

 

We wszystkich klasach zamiast języka niemieckiego można wybrać język francuski – jest to jednak oferta dla tych, którzy już uczyli się tego języka w gimnazjum. Język francuski jest u nas tylko dla zaawansowanych.

Script logo