HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

 

Klasa pod Patronatem Naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia i wos

Tygodniowa liczba godzin

Przedmioty

Klasa I

Klasa II

Klasa III

liczba godzin

J. polski 5 8 7 20
Historia 2 5 5 12
WOS 1 3 3 7

 

Przedmioty uzupełniające:

podstawy języka łacińskiego  - 60 godzin w całym cyklu.

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski (do punktacji zaliczana jest wyższa ocena z wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego)

Dodatkowe atuty: 

 • warsztaty dziennikarskie,
 • współpraca z ośrodkami kultury, 
 • realizacja koncertów,
 • teatr, kino, opera - lekcje wyjazdowe (Zabrze, Bytom, Kraków i NOSPR w    Katowicach),
 • lekcje biblioteczne - Biblioteka Śląska w Katowicach,
 • kultura regionu - projekt transgraniczny, 
 • wernisaże,
 • konkursy literackie, olimpiady,
 • wycieczki dydaktyczne,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań po lekcjach - szkolny teatr,
 • wyjazd do Sejmu RP,
 • lekcje w Sądzie Rejonowym w Cieszynie,
 • spotkania z ludźmi z polityki, przedstawicielami Rady Miasta i Powiatu, posłami, senatorami.

 

Wybierając ten profil możesz w przyszłości studiować m. in. na kierunkach takich jak:

prawo, administracja, historia, polonistyka, kryminologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, politologia, logopedia, archeologia, filozofia, kulturoznawstwo

 

We wszystkich klasach zamiast języka niemieckiego można wybrać język francuski – jest to jednak oferta dla tych, którzy już uczyli się tego języka w gimnazjum. Język francuski jest u nas tylko dla zaawansowanych.

Script logo