EKONOMICZNO-BIZNESOWA

 

Klasa pod Patronatem Naukowym Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Przedmioty rozszerzone:

język angielski, matematyka i geografia

Tygodniowa liczba godzin

Przedmioty

Klasa I

Klasa II

Klasa III

liczba godzin

j. angielski 3 6 6 15
matematyka 4 7 7 18
geografia 1 5 4 10

 

Przedmioty uzupełniające:

ekonomia w praktyce - 30 godzin w całym cyklu

informatyka w ekonomii - 60 godzin w całym cyklu

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski i geografia

Dodatkowe atuty:

 • tematyczne wycieczki przedmiotowe,
 • współpraca z Niepołomickim Obserwatorium Astronomicznym,
 • wykłady i wystawy w ramach Festiwalu Nauki,
 • lokalne akcje na rzecz ochrony środowiska,
 • GIS- gry terenowe,
 • prelekcje multimedialne,
 • wykłady uniwersyteckie,
 • konkursy i olimpiady przedmiotowe,
 • konkursy plastyczne i fotograficzne,
 • atrakcyjne wyjazdy w ramach wycieczek przedmiotowych,
 • zajęcia terenowe z geografii,
 • projekty i przedsięwzięcia badawcze,
 • szkolna internetowa gra giełdowa,
 • tworzenie biznesplanu 
 • przeprowadzanie analiz ekonomicznych
 • wyjścia do instytucji związanych z ekonomią

 

Wybierając ten profil możesz w przyszłości studiować m. in. na kierunkach takich jak:

ekonomia, zarządzanie, geografia, stosunki międzynarodowe, informatyka ekonomiczna, filologia angielskagermanistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geodezja i kartografia, geologia, turystyka historyczna, gospodarka turystyczna, europeistyka, handel zagraniczny, inżynieria zagrożeń środowiskowych

 

We wszystkich klasach zamiast języka niemieckiego można wybrać język francuski – jest to jednak oferta dla tych, którzy już uczyli się tego języka w gimnazjum. Język francuski jest u nas tylko dla zaawansowanych.

Script logo