REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

Od 9.07.2015 do 27.08.2015 do godz. 12.00 - termin dostarczenia do szkoły podania o przyjęcie do klasy pierwszej,

do 27.08.2015 do godz. 12.00 - termin dostarczenia do szkoły potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (plus dodatkowe kryteria zgodnie z regulaminem rekrutacji),

27.08.2015 w godz. 12.00-14.00 – posiedzenie komisji rekrutacyjnej,

27.08.2015 o godz. 14.00 – ogłoszenie listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej,

do 28.08.2015 do godz. 12.00 – termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Facebook