REKRUTACJA 19/20

Od 19 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

Kandydat dostarcza do Liceum

 • potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum, którą ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz
 • potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum, którą ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
 • jeżeli posiada to dostarcza również zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

  lub oryginały tych dokumentów.
  (dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)

 

UWAGA:
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 LIPCA 2019 r.

(prosimy zakwalifikowanych o dostarczenie oryginałów dokumentów)


 Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. 

Uczniowie przyjęci do Liceum dostarczają:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
 • kartę zdrowia w zaklejonej i opisanej kopercie
 • dwa zdjęcia, opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • wypełnioną kartę zawierającą deklarację wyboru drugiego języka obcego, deklarację uczestnictwa w zajęciach religii, oraz zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie

 

Facebook