RANKING SZKÓŁ STEM 2016

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » RANKING SZKÓŁ STEM 2016

Z nami zaplanuj swoją karierę! Gwarantujemy sukces! Możesz być dumnym uczniem Osuchowskiego!

Redakcja „Perspektyw” ogłosiła ranking szkół ponadgimnazjalnych STEM wskazujący szkoły najlepiej kształcące w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki.

Ranking obejmuje wynik matur z matematyki (poziom podstawowy), przedmiotów dodatkowych (matematyka, fizyka, chemia, biologia i informatyka) oraz udział w olimpiadach przedmiotowych.

Znaleźliśmy się na 157 miejscu wśród najlepszych liceów w Polsce.

Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia.

W rankingu STEM (nazwa od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka), zarówno jeśli chodzi o licea, jak i o technika, uwzględniono te szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

Ranking Szkół STEM 2016

Facebook