POZNAJEMY HISTORIĘ...

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » POZNAJEMY HISTORIĘ...

  Uczniowie klas Iβ i 1c uczestniczyli w wycieczce, w czasie której zwiedzili Izbę Pamięci Kopalni „Wujek” oraz Śląski Urząd Marszałkowski.

W pierwszej części pobytu poznali tło historyczne oraz tragiczne wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego i śmiercią 9 górników kopalni „Wujek” w grudniu 1981 roku. Spotkanie prowadził świadek tamtych wydarzeń p. Krzysztof Pluszczyk.

W drugiej części uczniowie zwiedzili salę posiedzeń Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego, Salę Marmurową oraz westybul Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Oprowadzającymi byli p. Sylwia Cieślar – Radna Województwa V kadencji oraz p. Sławomir Brodziński – dyrektor kancelarii Sejmiku Samorządowego.

Facebook