Powiatowy Konkurs Plastyczny

AKTUALNOŚCI » Powiatowy Konkurs Plastyczny

Powiatowy Konkurs Plastyczny

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

pod honorowym patronatem Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla

 

„Polska niepodległość w oczach młodzieży”

w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości

 

 1. Organizator:

Biblioteka szkolna przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

 1. Cele konkursu:
 • zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy historycznej
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych
 • kształtowanie postaw twórczych
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i umiejętności plastycznych.
 1. Informacje o konkursie:
 • Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu cieszyńskiego
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę
 • Tematem konkursu jest przedstawienie własnej wizji niepodległej Polski w jednej z trzech kategorii:

v  Pracy plastycznej w dowolnej technice

v  Pracy graficznej

v  Plakatu

Prace mają być wykonane w formacie co najmniej A3 oraz mogą być inspirowane tekstem literackim (poezją lub prozą).

 

Do pracy plastycznej inspirowanej tekstem literackim należy dołączyć opis w formacie A4

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 12 października 2018 r.

Regulamin konkursu oraz  karty zgłoszeniowe są dostępne w bibliotece.

          

Prace należy opisać na odwrocie:

 • Imię, nazwisko (lub pseudonim) oraz wiek
 • Adres zamieszkania uczestnika
 • Tytuł pracy

 

Prace niespełniające kryteriów zawartych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 1. Nagrody
 • Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i przyzna nagrody za najlepsze prace  w poszczególnych kategoriach
 • Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe

 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez profesjonalne Jury.

Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.

Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż prac odbędzie się na początku listopada 2018 r.  w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Dokładny termin i szczegółowe informacje na temat podsumowania konkursu zostaną przekazane  w późniejszym terminie drogą mailową.

Facebook