Poszerzamy horyzonty

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2016/2017 » 1 LOguj się i Ty! » Zielone laboratorium » Poszerzamy horyzonty

30 marca uczniowie klas biologiczno-chemicznych uczestniczyli w warsztatach w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Warsztaty pokazały uczniom, w jaki sposób otrzymuje się estry, służące aromatyzowaniu żywności. Przekonali się oni, jak bliskie naturalnym zapachom, są te otrzymywane chemicznie, m. in. bananowy i gruszkowy. Na innych zajęciach obserwowali luminescencję i, przy użyciu spektrometru EPR, zbadali antyoksydanty występujące w winie. Młodzież zwiedziła również cały ośrodek badawczy. Szczególnie interesujące były pracownie badań nad komórkami nowotworowymi, jak i wykład na temat nowych leków.

Facebook