Pomaganie jest modne

STOWARZYSZENIE » Pomaganie jest modne

Po raz kolejny Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego włączyło się w organizację koncertu charytatywnego „Z serca dla ser” poprzez przygotowanie słodkiego poczęstunku. 23 listopada 2018r. w holu teatru odbyła się zbiórka publiczna na rzecz naszego stowarzyszenia. Za każdym razem cudowna i hojna publiczność wspiera nasze działania. Tym razem z zebranych funduszy mogliśmy zakupić: urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki szkolnej, niszczarkę do papieru i zestaw gleb do pracowni geograficznej. Ufundowaliśmy także dwa jednorazowe stypendia dla najlepszych uczniów. 

Facebook