Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018 oraz Ranking Maturalny Liceów 2018!

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2017/2018 » Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018 oraz Ranking Maturalny Liceów 2018!

Nawet w grupie 193 maturzystów możesz odnieść sukces.

Nasza szkoła, choć publiczna, daje Ci możliwość wyboru najlepszych uczelni w Polsce.

Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły i zasłużonym powodem do dumy jest 209 MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU SZKÓŁ.

Nasza szkoła wzorem poprzednich lat otrzymała tytuł Srebrnej Szkoły jako jedyne liceum publiczne z naszego powiatu!!!

 

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018 ocenie poddano 2195 liceów ogólnokształcących z których wyłoniono najlepszych 500 liceów ogólnokształcących w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów:

- sukcesy szkoły w olimpiadach,

- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,

- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

Tytuł „Złotej Szkoły 2018” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

  • w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zajęły miejsca: 1 – 100

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2018” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

  • w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zajęły miejsca: 101 – 300

Tytuł „Brązowej Szkoły 2018” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

  • w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zajęły miejsca: 301 – 500

 

Natomiast w Rankingu Maturalnym Liceów 2018 otrzymaliśmy 195 miejsce.

Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. Kryterium uwzględnia też wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych zdawanych przez maturzystów.

Facebook