NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2014/2015 » NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w następujących klasach:

  • 1a (1 miejsce),
  • 1c (1 miejsce),
  • 1e (2 miejsca),
  • 1f (2 miejsca).

Kandydaci do powyższych klas powinni w terminie 17 lipca – 28 sierpnia 2014 r. do godziny 1100, złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (m. in. kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • nr PESEL kandydata,
  • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  • adres zamieszkania rodziców i kandydata,
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata,
  • wskazanie wybranego oddziału (oddziałów) w szkole.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 1200.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 29 sierpnia 2014 r. do godziny 1200.

 

Podstawa prawna – rozdz. 2a Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 3 stycznia 2014 r., poz. 7)
Facebook