Kryształ Pauliny

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » 1 LOguj się i Ty! 2015/2016 » Ścieżki Einsteina » Kryształ Pauliny


10 czerwca 2015r.  w Instytucie Fizyki w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród laureatom II Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej. Wśród wyróżnionych znalazła się Paulina Szendzielarz z klasy politechnicznej. Nagrody wręczyli Dyrektor Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, prof. dr hab. Alicja Ratuszna, prof. dr hab. Marii Gdaniec – przewodnicząca Komitetu Krystalografii PAN.

Uroczystość była połączona z sympozjum, podczas którego wygloszono ciekawe wykłady z krystalografii:
„Najnowsze trendy krystalografii” - prof. dr hab. Joachim Kusz Uniwersytet Śląski
„Krystalizacja wysokociśnieniowa” – mgr Michał Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
„Cienkie warstwy monokrystaliczne; materiały współczesnych technologii ” dr Katarzyna Balin, Uniwersytet Śląski

Zdjęcie 1: efekt pracy Pauliny - kryształ siarczanu żelazowo-amonowego
Zdjęcie 2: Paulina Szendzielarz przy wystawie kryształów w holu Instytutu Fizyki

Facebook