KATYŃ W PAMIĘCI OSUCHA

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » KATYŃ W PAMIĘCI OSUCHA

  76 lat temu funkcjonariusze NKWD rozpoczęli masowe egzekucje polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w sowieckich obozach zagłady. Do dziś nie wiadomo na pewno, ilu Polaków zginęło w wyniku decyzji jaka zapadła 5 marca 1940 r. wtedy na wniosek Ławrientij Berii Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii podejmuje decyzję o dokonaniu Zbrodni Katyńskiej - "Sprawy […] rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia". Najbardziej prawdopodobna liczna ofiar tej decyzji to 21 857 osób.

  Z tej okazji 8 kwietnia 2016r. gościł w naszej szkole Pan Adrian Rams pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, który wygłosił wykład nt Zbrodni Katyńskiej. Uczniowie klas 1c, 2c, 3c mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat przebiegu zbrodni dokonanej przez Rosjan na polskich elitach a także o długoletnim kłamstwie i prześladowaniach tych, którzy wołali o prawdę.

Facebook