KALENDARZ SZKOLNY 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 IX 2019

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 XII 2019

3. Zimowe ferie szkolne – 13 I - 26 I 2020

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 9 IV - 14 IV 2020

5. Zakończenie nauki w klasach maturalnych – 24 IV 2020

6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 4 V 2020  (Szczegóły w komunikacie Dyrektora CKE)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 VI 2020

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć : zostaną podane do 30 IX 2019

9. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. III - 2 I 2020

10. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. I-II - 28 I 2020

11. Konferencja klasyfikacyjna klas III - 20 IV 2020

12. Konferencja klasyfikacyjna klas I-II - 22 VI 2020

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie informacyjne z rodzicami klas I – 12 IX 2019 - wg harmonogramu

2. Zebranie informacyjne z rodzicami klas II, III – 12 IX 2019 - godz.:17:00

3. Plenarne zebranie Rady Rodziców –  12 IX 2019

4. Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców klas III, spotkania indywidualne dla rodziców klas I-II – 19 XI 2019

5. Wywiadówka klasyfikacyjna (za I semestr):

  • Klasy III – 2 I 2020
  • Klasy I, II – 28 I 2020

6. Wywiadówka śródsemestralna dla klas III – 17 III 2020

7. Wywiadówka śródsemestralna dla klas I-II - 20 IV 2020

8. Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców – podsumowanie pracy szkoły, wnioski rodziców do pracy szkoły na nowy rok szkolny – VI 2020

Facebook