KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 3 IX 2018

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 XII 2018

3. Zimowe ferie szkolne – 11 II - 24 II 2019

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 18 IV - 23 IV 2019

5. Zakończenie nauki w klasach maturalnych – 26 IV 2019

6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 6 V 2019  (Szczegóły w komunikacie Dyrektora CKE)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 VI 2019

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć : 31 X 2018, 2 XI 2018, 2 I 2019, 29-30 IV 2019, 2 V 2019, 6-8 V 2019

9. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. III - 3 I 2019

10. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. I-II - 23 I 2019

11. Konferencja klasyfikacyjna klas III - 16 IV 2019

12. Konferencja klasyfikacyjna klas I-II - 17 VI 2019

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie informacyjne z rodzicami klas I – 13 IX 2018 - godz.: 16:00

2. Zebranie informacyjne z rodzicami klas II, III – 13 IX 2018 - godz.:17:00

3. Plenarne zebranie Rady Rodziców –  13 IX 2018

4. Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców klas III, spotkania indywidualne dla rodziców klas I-II – 20 XI 2018

5. Wywiadówka klasyfikacyjna (za I semestr):

  • Klasy III – 3 I 2019
  • Klasy I, II – 23 I 2019

6. Wywiadówka śródsemestralna dla klas III – 13 III 2019

7. Wywiadówka śródsemestralna dla klas I-II

8. Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców – podsumowanie pracy szkoły, wnioski rodziców do pracy szkoły na nowy rok szkolny – VI 2019

Facebook