KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 IX 2017

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 XII 2017

3. Zimowe ferie szkolne – 29 I - 11 II 2018

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 29 III - 3 IV 2018

5. Zakończenie nauki w klasach maturalnych – 27 IV 2018

6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 4 V 2018  (Szczegóły w komunikacie Dyrektora CKE)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22 VI 2018

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć : 30 - 31 X 2017, 1 XII 2017, 2 V 2018, 4 V 2018, 7 - 8 V 2018, 1 VI 2018, 21 VI 2018

9. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. III - 3 I 2018

10. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. I-II - 16 I 2018

11. Konferencja klasyfikacyjna klas III - 23 IV 2018

12. Konferencja klasyfikacyjna klas I-II - 18 VI 2018

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie informacyjne z rodzicami klas I – 26 IX 2017 - godz.: 16:30

2. Zebranie informacyjne z rodzicami klas II, III – 26 IX 2017 - godz.:17:00

UWAGAZebranie informacyjne z rodzicami dla klas II a, II f, III a  odbędzie się w innym terminie.

3. Plenarne zebranie Rady Rodziców –  26 IX 2017

4. Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców klas III, spotkania indywidualne dla rodziców klas I-II – 21 XI 2017

5. Wywiadówka klasyfikacyjna (za I semestr):

  • Klasy III – 3 I 2018 - godz.: 16:30
  • Klasy I, II – 16 I 2018 - godz.: 17:00

6. Wywiadówka śródsemestralna dla klas III – 19 III 2018

7. Wywiadówka śródsemestralna dla klas I-II - 23 IV 2018

8. Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców – podsumowanie pracy szkoły, wnioski rodziców do pracy szkoły na nowy rok szkolny – VI 2018

Facebook