KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.IX.2016

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.XII.2016

3. Zimowe ferie szkolne – 16.I-29.I.2017

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 13-18.IV.2017

5. Zakończenie nauki w klasach maturalnych – 28.IV.2017

6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 04.V.2017  (Szczegóły w komunikacie Dyrektora CKE)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23.VI.2017

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć : zostaną podane do 30 IX 2016

9. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. III - 05.I.2017

10. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. I-II - 05.I.2017

11. Konferencja klasyfikacyjna klas III - 24.IV.2017

12. Konferencja klasyfikacyjna klas I-II - 19.VI.2017

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie informacyjne z rodzicami klas I i II – 22.IX.2016 

2. Zebranie informacyjne z rodzicami klas III – 22.IX.2016

UWAGAZebranie informacyjne z rodzicami dla klas I c, III b, III e  odbędzie się w innym terminie.

3. Plenarne zebranie Rady Rodziców – X.2016

4. Wywiadówka śródsemestralna – 22.XI.2016

5. Wywiadówka klasyfikacyjna (za I semestr):

  • Klasy I, II i III – 05.I.2017

6. Wywiadówka śródsemestralna dla klas III – 21.III.2017

7. Wywiadówka śródsemestralna dla klas I-II - 24.IV.2017

8. Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców – podsumowanie pracy szkoły, wnioski rodziców do pracy szkoły na nowy rok szkolny – VI.2017

Facebook