KALENDARIUM

HISTORIA » PATRON » KALENDARIUM

 • 1849, 13 czerwca - narodziny Antoniego Osuchowskiego
 • 1852 - śmierć matki Izabeli Osuchowskiej z domu Góreckiej
 • 1864 - śmierć ojca Hieronima Osuchowskiego
 • 1866-1870 - studia na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim na wydziale prawa
 • 1876 - początek pracy jako adwokat przysięgły
 • 1897 - rozpoczęcie współpracy z Macierzą Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego
 • 1898 - zamianowanie Osuchowskiego na Członka Honorowego Zarządu Macierzy Szkolnej
 • 1903 - pomoc w założeniu czytelni w Wejherowie na Pomorzu
 • 1905-1907 - prezes Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie
 • 1906 - utworzenie Polskiego Towarzystwa wydawniczego redagującego "Dziennik Cieszyński"
 • 1915 - początek działalności w Komitecie Generalnych Pomocy Ofiarom Wjny w Polsce
 • 1922, luty - założenie Towarzystwa Opieki Kulturalnej nad Polakami z Zagranicy im. A. Mickiewicza
 • 1927 - początek problemów zdrowotnych
 • 1928, 9 stycznia - śmierć Antoniego Osuchowskiego
 • 1928, 13 stycznia - pogrzeb Antoniego Osuchowskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Facebook