INNE SZKOŁY

HISTORIA » PATRON » DZIAŁALNOŚĆ NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM » INNE SZKOŁY

Osuchowski ubiegał się o utworzenie szkół poza obrębem Cieszyna, które sukcesywnie wspierałby finansowo. Z jego inicjatywy Macierz powołała w 1904 roku szkołę ludową w Polskiej Ostrawie, której wkrótce nadano imię A. Osuchowskiego. Wielkoduszność i zapał prawnika pozwoliły na powstanie jeszcze jednej szkoły średniej Macierzy – prywatnego gimnazjum w Orłowej.

Dzięki niemu zostały także utworzone: szkoła ludowa w Boguminie, Gruszowie, Toszonowicach Dolnych oraz szkoła wydziałowa w niemieckiej Lutyni.

Facebook