I LO - szkoła sukcesu wg EWD!

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2017/2018 » I LO - szkoła sukcesu wg EWD!

Praca naszej szkoły bardzo dobrze wypada na wielu obszarach, a jednym z nich jest tzw. EWD, czyli wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne ucznia, utożsamiane z efektywnością nauczania w danej szkole.

Poniżej proponujemy wykresy, które zaznajomią was z oceną szkoły na tle średniej powiatu, zaznaczonej przerywana linią. Im wyżej w stronę obszaru – szkoła sukcesu, tym lepiej dla nas!

Pierwszy z wykresów jest przykładowym, który pozwoli wam odczytać wskazane parametry.

 

Kolejne wykresy pokazują odpowiednio kolorami grupy przedmiotów w naszej szkole w zakresie EWD. Linia przerywana na dołączonych wykresach, to średnia w powiecie.

Facebook