GRATULACJE DLA SZKOLNYCH „SOLA SCRIPTUROWCÓW”

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » GRATULACJE DLA SZKOLNYCH „SOLA SCRIPTUROWCÓW”

  Aż 6 uczniów naszej szkoły wywalczyło awans do ogólnopolskiego finału Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. 

  Gratulacje przekazujemy Adamowi Bujokowi (2e), Alinie Brych (2β) Renacie Troszok (2c), Paulinie Kopel (1c), Szymonowi Szlauerowi (2α) i Agnieszce Lupie (1b). W rywalizacji towarzyszyli im jeszcze ci, którym tym razem zabrakło punktów, ale walczyli do końca: Jolanta Hanus (1β), Martyna Broda (2β), Alicja Krużołek (3e) – jedyna maturzystka w gronie przygotowujących się i Szymon Niemczyk (2a).

  Finał konkursu jest zaplanowany na 12 marca, uczestnicy muszą wykazać się nie tylko znakomitą znajomością tekstu Ewangelii wg św. Łukasza, ale i wiedzą z zakresu biblistyki, czyli takich dyscyplin naukowych, jak np. egzegeza biblijna (zajmującą się naukową interpretacją treści Biblii), krytyka biblijna (ustala biblijne rodzaje literackie w celu adekwatnego odczytania sensu treści zamierzonej przez autora), teologia biblijna (m. in. wykorzystuje wyniki egzegezy i ukazuje etapy rozwoju idei teologicznych w historii zbawienia) oraz dyscyplin pomocniczych, jak archeologia i geografia (fizyczna i historyczna) Palestyny oraz historia czasów Nowego Testamentu (ukazująca wydarzenia historyczne w kontekście prądów religijnych i kulturowych).

  Opiekę merytoryczną nad uczniami pełnią Romana Szmidt-Król i Michał Legierski.

 

Facebook