FILMY Z OSUCHA ZDOBYWAJĄ NAGRODY!

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » FILMY Z OSUCHA ZDOBYWAJĄ NAGRODY!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zorganizował dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatów Cieszyńskiego, Żywieckiego, Bielskiego i miasta Bielsko-Biała konkurs filmowy pt. BEZPIECZNA DROGA. Honorowy patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty.

Najlepsze filmy konkursowe powstały w Osuchu pod opieką nauczyciela Tomasza Kanadysa, zdobywając kolejno I nagrodę, którą otrzymały uczennice z klasy 1b Oliwia Kędzierska i Sylwia Kędzierska, a III nagrodę odebrał Jeremiasz Macura z klasy 1a. 
Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci i młodzieży na drodze, oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.
Na zdjęciu: od lewej Sylwia Kędzierska 1b Oliwia Kędzierska 1b Jeremiasz Macura 1a

Facebook