DZIENNIK CIESZYŃSKI

HISTORIA » PATRON » DZIAŁALNOŚĆ NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM » DZIENNIK CIESZYŃSKI

  

Od 1906 roku Antoni Osuchowski wspierał zasiłkami pierwsze polskie pismo codzienne na tym terenie, czyli „Dziennik Cieszyński”. Wedle zamierzeń Osuchowskiego miał on być pierwszym, niezależnym od tarć politycznych i wyznaniowych dziennikiem obejmującym cały Śląsk Cieszyński. Jak się później okazało, w rzeczywistości mecenasowi zwiększyła się liczna instytucji do wspierania finansowego, już bowiem w 1910 roku o pomoc do niego zwróciło się Polskie Towarzystwo Wydawnicze. Wobec perspektywy likwidacji, z powodu ciążącego na wydawnictwie długu 27 500 koron, wysłano do Osuchowskiego petycję z prośbą o wsparcie, w której nadano mu miano "Ojca - Odrodziciela Śląska Cieszyńskiego". Zapewne zgodził się Osuchowski udzielić jej, ponieważ wydawnictwo nie zaprzestało swej działalności.

Facebook