DZIAŁALNOŚĆ NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

HISTORIA » PATRON » DZIAŁALNOŚĆ NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

Zaangażowanie Antoniego Osuchowskiego w sprawę narodową na Śląsku Cieszyńskim wiązało się przede wszystkim z pozyskaniem funduszy na cele oświatowe, wspieranie polskich wydawnictw, jak i stałe motywowanie, przede wszystkim korespondencyjne, cieszyńskim narodowców.

 

Facebook