Debata w ramach XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2013/2014 » Debata w ramach XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Dnia 31 marca 2014 r. w ramach XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie odbyła się debata pt. „Co zrobić, by zaktywizować społecznie i zachęcić młodzież do udziału w wyborach?” Organizatorami byli uczniowie klasy IIh – Dawid Ochodek oraz Szymon Holeksa.

Przed debatą wystąpili europoseł Jan Olbrycht i poseł Stanisław Szwed. Zaproszeni zostali również m.in. przedstawiciel Wszechnicy Cieszyńskiej, dyrekcja szkoły, przedstawiciel samorządu uczniowskiego oraz osoby zainteresowane tematyką debaty. Celem debaty było zachęcenie młodych do działalności społecznej i udziału w wyborach. Jednym ze sposobów dyskusji była debata oksfordzka - uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które aktywnie dyskutowały nad postawionymi tematami. Zaproszeni goście rozmawiali m.in. o tym, czy udział w wyborach powinien być przymusowy oraz czy powinno się wprowadzić okręgi jednomandatowe. Po burzliwej i owocnej dyskusji zostały wysnute bardzo ważne wnioski, które zostały dopracowane w debacie panelowej. Uczestnicy spotkania pracowali również w grupach. Każda miała opracować jeden z tematów, np. dlaczego młodzi nie chcą brać udziału w wyborach, przyczyny niskiego zainteresowaniami wyborami do Parlamentu Europejskiego, czy też pomysły na zwiększenie frekwencji wśród młodzieży.

Debata doprowadziła do sformułowania wielu ciekawych wniosków. Niektóre z nich to: każdy głos ma swoja wartość, każdy obywatel może mieć wpływ na władzę, organizacje pozarządowe powinny organizować spotkania, prelekcje, debaty, aby zachęcić jak największa ilość osób do udziału w wyborach. Debata zakończyła się pomyślnie ku zadowoleniu organizatorów i zaproszonych gości oraz przyniosła wiele pomysłów umożliwiających poprawę obecnej sytuacji i zwiększenie frekwencji wyborczej. 

Autor: Szymon Holeksa

Facebook