CO OFERUJEMY POZA OBOWIĄZKOWYMI ZAJĘCIAMI EDUKACYJNYMI?

REKRUTACJA » CO OFERUJEMY POZA OBOWIĄZKOWYMI ZAJĘCIAMI EDUKACYJNYMI?

Przyjęliśmy zasadę- każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.

 

Realizowane w szkole projekty pozwalają na rozwijanie zainteresowań i zdolności.

Właściwością każdego nowego roku szkolnego jest organizowanie eventów zgodnie z oczekiwaniami, pomysłami i zainteresowaniami uczniów.
Wychodzimy im naprzeciw! np. dni kultury niemieckiej, dzień języka ojczystego, noc filmów, gra w szachy, matematyczny rubikon, taniec belgijski, konkursy fotograficzne, dron w szkole, spotkania z niedawnymi absolwentami, gość - ekspert w szkole, spływ pontonowy na szkolnej wycieczce…cykliczne imprezy i wiele innych!

To zaledwie wycinek tego, co będzie w nowym roku szkolnym kontynuowane.


Proponujemy artystyczny mix-śpiew, teatr, recytacja, a nawet taniec. Nie zabraknie konkursów, olimpiad, wycieczek przedmiotowych, dydaktycznych, profilowanych (wyjazd do Londynu), wycieczek turystyczno - krajoznawczych w kraju i za granicą, wymiany szkolnej (polsko - niemiecka), wyjść/wyjazdów do kina, teatru, opery w ramach projektu Kultura pod kontrolą.

Stałą formą naszej pracy są zajęcia w formie fakultetów, kółek bądź indywidualnych spotkań z uczniami wg potrzeb.

 

Facebook