CO NAS WYRÓŻNIA NA TLE INNYCH SZKÓŁ?

REKRUTACJA » CO NAS WYRÓŻNIA NA TLE INNYCH SZKÓŁ?

Jesteśmy szkołą dla każdego!


Osuchowski to szkoła inspirowana klasyką - nieprzerwana 120-letnia tradycja kształcenia w pięknym, klasycystycznym budynku, 8500 absolwentów!

Szkoła otwarta na zmiany, z dobrą energią.

 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczniów, wykorzystujemy nowe technologie promocji
i kształcenia.

 

Stała obecność wśród 200. najlepszych liceów w Polsce wg rankingu szkół miesięcznika edukacyjnego ”Perspektywy”.

 

Proponujemy system nauki i pracy, który uczy radzenia sobie z wyzwaniami współczesności, kładzie nacisk na przedsiębiorczość i elastyczność wyborów, nie rezygnując z jakości uczenia.

 

Nasza szkoła realizuje autorską edycją PATRONAT NAUKOWY dla poszczególnych profili.

 

Profil medyczny z rozszerzoną matematyką:

Patronat Naukowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

 

Profil akademicki:

Patronat Naukowy Instytutu Fizyki im.A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Profil humanistyczno - społeczny:

Patronat Naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Profil ekonomiczno-biznesowy:

Patronat Naukowy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Stała obecność wśród 200. najlepszych liceów w Polsce wg rankingu szkół miesięcznika edukacyjnego ”Perspektywy”.

 

Proponujemy system nauki i pracy, który uczy radzenia sobie z wyzwaniami współczesności, kładzie nacisk na przedsiębiorczość i elastyczność wyborów, nie rezygnując z jakości uczenia.

Facebook