Cieszyn miastem książek

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2017/2018 » Cieszyn miastem książek

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w ciekawych wydarzeniach związanych z historią książki i działalnością cieszyńskich bibliotek zabytkowych.

Klasy 1a i 1d wzięły udział w lekcjach bibliotecznych w Książnicy Cieszyńskiej. Tematyka zajęć związana była z dziejami książki, od rękopisu do e-booka. Prowadziła je mgr Jolanta Sztuchlik i miała charakter pogadanki ilustrowanej pokazem multimedialnym. Lekcje prezentowały historię książki od czasów najdawniejszych do współczesności. Rozwój pisma, materiałów pisarskich, wynalazek druku jako czynników warunkujących ewolucję formy książki. Przy okazji uczniowie zapoznali się z historią papieru rodzajami opraw, zdobieniami i technikami ilustrowania inkunabułów i starodruków a także poznali historię najstarszych bibliotek: Biblioteki Aleksandryjskiej, w Pergamonie, bibliotek greckich i rzymskich. Urozmaiceniem lekcji była prezentacja oryginalnych rękopisów i starych druków ze zbiorów Książnicy.

Z kolei klasa 2a zwiedziła Bibliotekę i Archiwum im. B. R. Tschammera i uczestniczyła w lekcji bibliotecznej na temat: Najstarsze rękopisy i starodruki w zbiorach Biblioteki im. Tschammera. Lekcję prowadził mgr Marcin Gabryś, bibliotekarz i archiwista.

Uczniowie dowiedzieli się, że Biblioteka Tschammera jest najdawniejszą, najcenniejszą i największą zabytkowa biblioteką ewangelicką w Polsce. Biblioteka powstała w XVIII na podstawie zapisu testamentowego prawnika Bogumiła Rudolfa Tschammera. Zawiera książki wielu pastorów, szlachty, nauczycieli i wiernych kościoła ewangelickiego.

Od swojego powstania do dziś znajduje się w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Liczy przeszło 23000 tomów, w tym 5 inkunabuł, około 5000 starych druków, i ponadto 322 rękopisów bibliotecznych, w większości z dziedziny prawa, historii i teologii.

Biblioteka była pierwszą biblioteką, przekazaną na użytek publiczny, w Cieszynie.

Celem lekcji było poznanie najstarszych zabytków piśmiennictwa oraz poznanie kultury i dziedzictwa Reformacji na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Cieszyńskiego.

Natomiast klasa1 c zwiedziła wystawę w Muzeum Śląska Cieszyńskiego: Śląsk Cieszyński w okresie międzywojennym, którą przygotowała i po której oprowadzała pani Irena French.

Na wystawie można zobaczyć głównie fotografie ukazujące nasz region w międzywojniu, ale także inne eksponaty, jak sztandary, dokumenty, pisma. Większość zdjęć jest autorstwa Tadeusza Kubisza, czyli syna Jana Kubisza, autora, Płyniesz Olzo, natomiast fotografie ukazujące Zaolzie wykonał Leon Beer z Frysztatu. Na fotografiach można zobaczyć m.in. rezydencję prezydenta RP na Zadnim Groniu, wiślańską willę Almira projektu Teodora Bursche, sanatorium na Kubalonce i tzw. grażynki czyli szkoły budowane z inicjatywy wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego, np. szkoły Macierzy Szkolnej w Polskiej Ostrawie i w Wiśle. Na wystawie znalazły się sztandary stowarzyszeń weteranów i rezerwistów, pamiątki z Cieszyńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są pamiątki po stowarzyszeniach spożywczych. W końcu obok sfotografowanego przez Tadeusza Kubisza, a zniszczonego przez hitlerowców, mauzoleum w Cierlicku na Żwirkowisku, znalazła się muzealna relikwia – w gablotce z lat 30. zamknięta jest kurtka porucznika Franciszka Żwirki, pozyskana z miejsca katastrofy lotniczej w roku 1932.

Oprócz możliwości obejrzenia unikalnych pamiątek, młodzież mogła posłuchać ciekawych komentarzy z nimi związanych oraz poznać barwną historię naszego regionu.

Wszystkich zainteresowanych cieszyńskimi bibliotekami zabytkowymi i ich zbiorami odsyłamy do książki Henryka Hollendera Miasto książek. Popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych, dostępnej w naszej bibliotece. Gorąco polecamy!

Facebook