Blok przyrodniczy

OSZCZĘDŹ Z NAMI I SKORZYSTAJ » Blok przyrodniczy

GEOGRAFIA

mgr Agata Mazur
-fakultet z geografii klasa 3 F wtorek lekcja 6, piątek lekcja 5
-zajęcia dodatkowe (przygotowanie do konkursów i olimpiad) klasy 1-3, na bieżąco wg potrzeb

CHEMIA

mgr Sylwia Widenka
-kółko chemiczne klasa 1B czwartek lekcja 9, klasa 1β czwartek lekcja 8
-zajęcia uzupełniające/kółko chemiczne klasa 2B środa lekcja 8
-fakultet klasa 3 B piątek lekcje 7 i 8, klasa 3 β lekcja 8 i 9

BIOLOGIA

mgr Sylwia Mikler
-kółko biologiczne klasa 2 B, 2 β piątek lekcja 7, 8
-fakultet klasa 3β wtorek lekcja 1

Facebook