Bezpieczna szkoła 2018/2019

PEDAGOG SZKOLNY » Bezpieczna szkoła 2018/2019

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci szkoła prowadzi szereg działań profilaktycznych oraz edukacyjnych. Wśród nich w tym roku szkolnym znalazły się następujące przedsięwzięcia:

  • Dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie odbyły się warsztaty dla klas I z zakresu: bezpieczeństwa w sieci oraz warsztaty nt. prawnych i zdrowotnych konsekwencje stosowania środków odurzających.
  • Przeprowadzono lekcje wychowawcze nt. bezpieczeństwa w szkole, omawiające procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
  • Odbyły się lekcje wychowawcze nt. funkcjonowania w życiu szkolnym.
  • Przeprowadzono próbną ewakuację.
  • Systematycznie odbywają się dyżury uczących na przerwach; w szkole działa monitoring.
  • Przeprowadzono szereg lekcji wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym program edukacyjny "ARS czyli, jak dbać o miłość".
  • Trwa akcja informacyjna "Gdzie szukać pomocy?" nt. instytucji wspierających i pomocowych - gazetka pedagoga na korytarzu.
  • Podczas spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami kl. omówiono m.in. działania z zakresu programu wychowawczo-profilaktycznego, w tym obejmujące tematykę bezpieczeństwa i współpracy szkoły z rodzicami
  • W klasach I przeprowadzono zajęcia integracyjno-adaptacyjne obejmujące m.in. temat bezpiecznego funkcjonowania w nowej szkole.
  • Wielu uczniów brało udział w proponowanych konkursach dotyczących profilaktyki i wiedzy o zdrowiu psychicznym.

 

Ponadto w 2017 r. zespół nauczycieli opracował szkolny dokumentProcedury postępowania w ramach interwencji kryzysowej”.

 

Chcielibyśmy Państwa zapoznać z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia, które znajdują się poniżej.

Facebook