"Cieszynie, ojczyzno moja..”

AKTUALNOŚCI » "Cieszynie, ojczyzno moja..”

16 października klasa 2c brała udział w debacie edukacyjnej “Ze współczesnych problemów patriotyzmu”. Debata odbyła się w Domu Narodowym w Cieszynie.

Klasa pod opieką profesora Janusza Łukomskiego wydelegowała 12 osób. Dwie z nich - Agata Gaś oraz Julia Loska uczestniczyły w dyskusji czterech szkół - Osucha, Kopera, Szybina, oraz Polskiego Gimnazjum w Czechach. Dyskusja była bardzo zacięta. Dziewczyny wykazały się ogromną wiedzą dotyczącą problemów patriotyzmu, globalizacji oraz innych zagadnień, nie tylko z wiedzy o społeczeństwie. Wyróżniały się poziomem swoich wypowiedzi i pełnym profesjonalizmu spojrzeniem na wszystkie zagadnienia.

W drugiej części tego spotkania odbyła się dyskusja między czterema badaczami reprezentującymi różne dziedziny nauk- historii, antropologii kultury, politologii oraz filozofii. Odnieśli się oni do wypowiedzi młodzieży, a później nastąpiła chwila na pytania publiczności, czyli zgromadzonej tam młodzieży ze szkół. Naukowcy dogłębnie wyjaśnili wiele kwestii, powołując się na przykłady z “życia wzięte”.

Debata zakończyła się gromkimi brawami skierowanymi w stronę badaczy i wszystkich uczestników spotkania.

 

Facebook