„Zobacz wszechświat jakiego nie widziałeś”

AKTUALNOŚCI » „Zobacz wszechświat jakiego nie widziałeś”

To właśnie w taki sposób prowadzone są „Spotkania z Astronomią” w których w tym roku uczestniczyła klasa 2d –profil z geografią na poziomie rozszerzonym.

11 października wykład: „Ziemia- Błękitna Planeta” - z cyklu multimedialnych prelekcji poprowadził sam autor p. Aleksander Trębacz – pasjonat, popularyzator astronomii, który nie tylko stara się jak najlepiej przekazać swoja wiedzę o naszej planecie ale stara się tą pasją zarażać innych, aby przybliżyć tematykę z dziedziny geografii i astronomii przy zastosowaniu komputerowych animacji.

 Udział w zajęciach zorganizowała mgr Agata Mazur- nauczyciel geografii 1 LO.

Facebook